Ženy žienkam

Ženy žienkam

Ženy žienkam

by
36 36 people viewed this event.

Dlhodobo žijeme v spoločnosti, ktorá sa krok za krokom odpojila od svojej múdrosti. Páračky, priadky a iné spoločné práce neboli len časom odovzdávania pracovných skúseností potrebných pre život, ale aj časom zdieľania príbehov, skúseností a múdrosti žitého života. Bol to čas stretávania. Čas, keď sa dievčence cez zdieľania starších žien oboznamovali so ženským svetom. 

My, ľudia moderní, sme zabudli na dôležitosť prechodových a iniciačným rituálov pre život. My, ženy, sme sa nechali vtiahnuť do konkurenčného boja s mužmi i s inými ženami. Prestali sme sa stretávať v podporujúcich ženských kruhoch, kde sa odovzdáva cezgeneračná skúsenosť.

A PRETO SME …

MY, ŽENY,PRE VÁS, ŽIENKY, PRIPRAVILI BEZPEČNÉ 3-GENERAČNÉ KRUHY OTÁZOK A ODPOVEDÍ.

Pozývame vás, mladé žienky, ktoré ste započuli volanie, túžbu po pochopení a prijatí svojej ženy v sebe.

Pozývame i vás, mladé žienky, ktoré pociťujete odmietanie svojho ženského tela, menštruačného cyklu i zmien, ktoré sa v tomto období ženy dejú.

Pozývame i vás, mladé žienky, ktoré hľadáte bezpečné prostredie na vypovedanie svojich myšlienok, pocitov a otázok, všetkého, čo sa vo vás deje.

******************

27.03. v čase 16:30 – 17:30

ÚVODNÝ ZOOM pre maminky

Už to nie je dievčatko … ale ešte nie je žena?

Dejú sa v živote vašej dcéry zmeny?

Pýtate sa, no neodpovedá?

Nepýta sa, no odpovedáte?

Aj keď je tak vzdialená, chcete jej pomôcť?

Milé maminky, naša práca nás doviedla k potrebe vytvoriť bezpečný a láskyplný plný priestor pre mladé ženy, ktoré vstúpili do sveta žien. Vaše dcéry vstúpili do veku, keď si potrebujú vytvoriť svoj vlastný priestor. Keď sa potrebujú na istý čas odpútať od mamy, aby sa mohli nájsť svoju autentickú JA, svoj dar, poslanie … stretnúť samu seba. A aby sa potom mohli vrátiť späť k vám, k svpjim mamám, ale v inej kvalite vášho vzájomného vzťahu.

Veľmi živo si pamätám toto obdobie života, keď mi prichádzalo veľa otázok i pochybností, ale nebola to mama, ktorej som mala odvahu sa opýtať. Hľadala som živé, skutočné ženy, ktoré by dokázali moje otázky zodpovedať, a ktoré mi poskytli priestor na zdieľanie i iný pohľad na život. 

V dnešnej dobe tento priestor pre naše dcéry z veľkej miery supluje internet. Informácie, ktoré v tomto prostredí prichádzajú, môžu vytvárať v krehkých dušiach mladých žien zmätok a podávať informácie, ktoré nemusia byť podporujúce zdravý postoj k “ženstvu”.

A preto je našim zámerom vytvoriť pre mladé ženy láskyplný priestor, kde sa môžu vyjadriť bez hodnotenia, či súdenia. Kde sa môžu pýtať a dostanú odpovede od dvoch generácií žien. Kde môžu bezpečne vyjaviť svoje pochybnosti, boliestky a kde zároveň prinesieme rôzne ženské témy.

Milé maminky, predstavujeme vám náš projekt a plán stretnutí vašich dcér na najbližšie tri mesiace, t.j. apríl – jún. Od septembra náš projekt pokračuje. Prinesieme jednotlivé Piliere sebaprijatia, tiene ženských archetypov typické pre toto obdobie, budeme sa zaoberať láskyplnou komunikáciou i základmi kontramanipulácie a náš ročný projekt ukončíme témou zdravej intimity. 

******************

24.04. v čase 15:30 – 18:00

Čo je to byť ženou? 

> menštruačný cyklus (premenlivý mesiac v nás) a ako si pomôcť

> archetypy a kvality ženy

> v čom tkvie ženská sila

******************

15.05. v čase 15:30 – 18:00

Iný pohľad na ženstvo

> žena nie je muž

> prečo ženy odmietajú byť ženami

> ako sa sebarealizovať a zostať pritom ženou

******************

05.06. v čase 15:30 – 18:00

4 piliere sebaprijatia

> sebaláska, sebaúcta, sebahodnota, sebadôvera

> sebahodnota – Kto som?

> sebaláska – Príjímam sa skutočne taká, aká som?

> sebaúcta – Kde sú moje zdravé hranice?

> sebadôvera – Sila pochybnosti

******************

Ďalšie info:

> stretnutia v trvaní 2,5 hodiny sú otvorené a sú vhodné pre žienky od 14 do 19 rokov

> hodnota stretnutia: 35€/žienka/stretnutie alebo 90€/žienka/3 stretnutia apríl-jún; do správy pre prijímateľa ZZ ZA + meno a priezvisko žienky

> stretnutiami sprevádzajú:

Mgr. Radoslava Horváthová, 51 rokov, etikoterapeutka, sprievodkyňa etikoterapeutických ženských kruhov a ceremonialistka

Mgr. Jana Turzová, PhD., 34 rokov, koučka, mentorka a poradkyňa

> prihlášky: info@viaterra.sk

> info: RAdoslava 0905 941 819

> INŠPIRATÍVNE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=yRx0cHgqA8E

27.03.2023 | Čas: 16:30 – 17:30

35€/žienka/1 stretnutie alebo 90€/žienka/3 stretnutia

To register for this event email your details to jana.turza@gmail.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2023-03-27

Share With Friends