O mne

Som koučka, matka, poradkyňa, podnikateľka. Mojou cestou je sprevádzať ľudí k sebarozvoju, pomáhať v odbúravaní bludných presvedčení, strachov a nahrádzať ich sebavedomím, sebahodnotou a prijatím. 

Je pre mňa výzvou ukázať ako prejsť z nastavenia musím, do stavu, že chcem a že ma to napĺňa. Verím, že každý má v sebe vlastné odpovede na svoje otázky…

Ako som sa dostala ku koučingu?

Počas mojej rodičovskej dovolenky, tesne po narodení mojej mladšej dcérky, sa tu zrazu objavila pandémia a ja som zostala zatvorená doma s dvoma malými deťmi a manželom na homeoffice. Túto dobu som prežívala naozaj ťažko, kvôli izolácii a náročnému materstvu sa postupne na povrch vyplavovali rôzne strachy, tiene a ja som si vtedy naplno uvedomila, aké dôležité je moje duševné zdravie. Začala som navštevovať terapiu, objavovať svoje pravé ja a zmenilo mi to život. Počas tejto krásnej cesty sebaobjavovania som sa dopracovala až k tomu, že sprevádzať, inšpirovať a nachádzať v ľuďoch ich silné stránky je mojím poslaním, ktoré má napĺňa a cítim pri tom úžasný flow.

Individuálna práca
Najväčšia časť mojich klientov sú práve ženy, ktoré prechádzajú podobným nastavením ako ja v minulosti. Ženy, ktoré sa chcú neustále posúvať ďalej, vidia sa ako tvorkyne svojho života, chcú objaviť osobné aj životné naplnenie, vidia sa aj inak ako len v roly matky a manželky. 

Témy, na ktorých rada pracujem:

 • nájdenie vlastného potenciálu a čerpanie z vnútorných zdrojov
 • uchopenie vlastných myšlienok a nájdenie riešenia
 • posilnenie sebadôvery a sebavedomia – viem čo chcem a ako to chcem
 • určenie svojho cieľa, kam v živote kráčam
 • spoznanie hodnôt, ktoré sú pre mňa podstatné a podľa ktorých sa rozhodujem
 • identifikovanie vnútorných prekážok – vnútorný sabotér a blúdne presvedčenia
 • vykročenie z tieňa a obete
 • žena a muž vo vzťahu
 • ženská a partnerská intimita

Firemná spolupráca
Keďže som veľkú časť profesnej praxe strávila v IT sektore, veľmi rada tiež pracujem s manažérmi, zamestnancami a tímami.

Témy v spolupráci s firmami:

 • zvyšovanie efektivity a záujmu zamestnancov vo firmách
 • celková väčšia spokojnosť a podpora duševného zdravia
 • zvyšovanie angažovanosti a preberanie vlastnej zodpovednosti zamestnancov za ich vlastné úlohy a ciele
 • upratanie si svojich kompetencií, miesta v organizácii
 • poriadok vo firemnom systéme
Koučujem podľa zásad a princípov ICF (International Coach Federation – Medzinárodnej federácie koučov) a som riadnou členkou SAKO (Slovenskej asociácie koučov).

Vzdelanie, kurzy a profesná prax

Absolvovala som viacero koučovacích a psychologických výcvikov, ktoré hodnotne ovplyvňujú môj koučovací prístup:
2022 – Koučovacie zručnosti pre manažérov I, II, III – 24 hodín – ZMS Consulting & Coaching, s.r.o.
2022 – 2023 – Koučovanie na pracovisku (ACSTH) – 90 hodín – ZMS Consulting & Coaching, s.r.o..
2022 -2023 – Systemický koučing a poradenstvo – 86 hodín – ISPAK & Dalibor Bednařík – DoubleB Coaching Academy
2023 – EFT (Emotional Freedom Techniques) – 56 hodín – Poradenstvo Milara, s.r.o.

Kurzy a workshopy
Agile and Scrum fundamentals – Scrumdesk
Scrum Mastership – Scrumdesk
Product Ownership – Scrumdesk
Facilitácia porád – Aleš Bednařík
Mäkké zručnosti pre manažérov – Aleš Bednařík:
Výchova nevýchovou – nevychova.cz

Vysokoškolské vzdelanie
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Odbor – Knižnično-informačné štúdiá, Program – Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2007 -2015 – bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium
Špecializácia: internetový marketing, komunikácia, práca s informáciami

Profesná prax
Drvivú väčšinu svojho pracovné života (od roku 2010) som sa pohybovala v oblasti IT ako manažérka. Viedla som tímy produktu, programátorov, mala som na starosti tím produktovej podpory. Moju prácu som vždy vykonávala s dôrazom na spokojnosť mojich podriadených, s apelom na ich vlastné vklady, skúsenosti. Vždy som vedela oceniť dobré nápady môjho tímu. Až neskôr, keď som sa dostala ku koučingu som zistila, ako veľmi dokáže koučovací prístup ovplyvniť spokojnosť mojich kolegov a že aj bez technického vzdelania som dokázala viesť tímy, ktoré pracovali na úspešných projektoch.

Čomu sa venujem mimo koučingu?

Materstvo ma priviedlo k pomoci matkám a ich deťom s dojčením. Od roku 2021 som certifikovanou poradkyňou pri dojčení o.z. MAMILA. Som tiež zakladateľkou a majiteľkou značky AJJA, ktorá vyrába udržateľnú módu pre dojčiace mamičky a ich deti. Výrobu máme v Žiline a používame materiály vyrobené na Slovensku a v Čechách. So ženami pracujeme veľmi individuálne a šijeme oblečenie na mieru pre všetky typy postáv. 

Mojou vášňou je sebarozvoj, absolvovala som obrovské množstvo kurzov, tréningov a workshopov. Mojimi sprievodkyňami boli Petra Shrem, Katarína Runa, Mária Čičková, Radoslava Horváthová, Denisa Palečková a mnohé ďalšie.