S čím ti viem pomôcť?

Verím, že v každom človeku je dostatok sily na to, aby dokázal zmeniť svoj život k lepšiemu.

 Cítiš, že sa chceš posunúť vpred, ale nevieš, ako na to?

Bojuješ s vnútorným kritikom a strachom z neúspechu?

Máš pocit, že si stratil/a motiváciu a smerovanie?

Nevieš ako zvládať stres a náročné situácie?

Myslíš si, že v ničom nie si dosť dobrý/á?

Screenshot 2023-02-03 at 10.45.01

Čo môžeš získať vďaka objaveniu talentov?

Objavíš a rozvinieš tvoj plný potenciál.

Posilníš svoje sebavedomie a sebahodnotu.

Nájdeš svoj zmysel a ideálne smerovanie.

Naučíš sa zvládať stres a náročné situácie.

Staneš sa autentickým/autentickou.

Najčastejšie témy mojich klientov

Líderstvo a motivácia

– self manažment
– moje silné stránky
– vystúpenie z role obete
– podpora vnútornej sily
– identifikácia motivátorov

Životná zmena a nové smerovanie

– ako fungujem v aktuálnej práci
– prebratie zodpovednosti
   za svoj život
– zmena zamestnania
– začiatok podnikania
– podpora zmeny

SEBAvedomie
a sebahodnota

– prebratie zodpovednosti
za seba
a za svoj život
– vstúpenie do svojej sily
– vystúpenie z role obete
– odbúranie sabotérov
– zvýšenie sebavedomia

 

Komunikácia

a vzťahy

komunikačné zručnosti
– vzájomné vzťahy
– aktívne počúvanie
– spätná väzba
– riadenie cez komunikáciu

Akou formou budeme spolupracovať?

Najčastejšou formou spolupráce je dohoda na počte naväzujúcich stretnutí. Ide o spoluprácu počas 3 alebo 6 mesiacov.

Cena stretnutí je individuálna, odvíja sa od počtu a frekvencie stretnutí, od miesta koučovania (či prídete vy za mnou alebo budem ja dochádzať za vami). Cena bude transparentne dohodnutá na prvom stretnutí, ktoré ti ponúkam zdarma, v trvaní 15 minút.