S čím vám viem pomôcť?

Verím, že v každom človeku je dostatok sily na to, aby dokázal zmeniť svoj život k lepšiemu.

 Cítite, že sa chcete posunúť vpred, ale neviete, ako na to?

Bojujete s vnútorným kritikom a strachom z neúspechu?

Máte pocit, že ste stratili motiváciu a smerovanie?

Túžite byť vzorom pre svojich tímových kolegov?

Neviete ako zvládať stres a náročné situácie?

Screenshot 2023-02-03 at 10.45.01

Čo môžete získať vďka silným stránkam?

Objavíte a rozviniete váš plný potenciál.

Posilníte vaše sebavedomie a sebavedomie.

Nájsdete váš zmysel a smerovanie.

Naučíte sa zvládať stres a náročné situácie.

Stanete sa autentickým lídrom, ktorý inšpiruje a motivuje.

Najčastejšie témy mojich klientov

Líderstvo
a motivácia

– self manažment
– moje silné stránky
– vystúpenie z role obete
– podpora vnútornej sily
– identifikácia motivátorov

Komunikácia
a vzťahy

– komunikačné zručnosti
– vzájomné vzťahy
– aktívne počúvanie
– spätná väzba
– riadenie cez komunikáciu

SEBAvedomie
a sebahodnota

– prebratie zodpovednosti
    za seba
a za svoj život
– vstúpenie do svojej sily
– vystúpenie z role obete
– odbúranie sabotérov
– zvýšenie sebavedomia

Zamestnanie
a kariérny rast

– moja rola v práci
– prebratie zodpovednosti
   za svoju rolu v tíme
– zmena zamestnania
– začiatok podnikania

Akou formou budeme spolupracovať?

Najčastejšou formou spolupráce je dohoda na počte naväzujúcich stretnutí. Ide o spoluprácu počas 3 alebo 6 mesiacov.

Cena stretnutí je individuálna, odvíja sa od počtu a frekvencie stretnutí, od miesta koučovania (či prídete vy za mnou alebo budem ja dochádzať za vami). Cena bude transparentne dohodnutá na prvom stretnutí, ktoré vám ponúkam zdarma, v trvaní 15 minút.